SRH
SERVICES

บริการท่าเทียบเรือ

ท่าเรือศรีราชาฮาเบอร์ แบ่งบริการท่าเทียบเรือออกเป็น 2 ส่วน

1. บริการเทียบท่าเรือเดินสมุทร

ประเภทเรือที่ SRH ให้บริการ

  1. เรือเดินสมุทร
  2. เรือลำเลียง
  3. เรือโดยสาร
  4. เรือ RO-RO
  5. เรือจอดซ่อม

2. บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเทียบเรือกับคลังสินค้าและลานเก็บสินค้า

ประเภทสินค้าที่ SRH ให้บริการขนถ่าย

  1. สินค้าเทกอง
    1. ปูนผง
    2. แร่เหล็ก
    3. เศษไม้
    4. เศษเหล็ก
    5. ปุ๋ย
    6. ถ่านหิน
    7. ทราย
    8. ผงเหล็ก
    9. แร่อลูมินั่ม
    10. แร่ทองแดง
  2. สินค้าทั่วไป
    1. เหล็กแท่ง
    2. เหล็กม้วน
    3. ไม้
    4. แป้งมัน
  3. ตู้คอนเทนเนอร์
  4. สินค้าขนาดพิเศษ

บริการจัดเก็บสินค้า

บริการจัดเก็บสินค้า

  1. บริการพักสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก ในอาคารจัดเก็บสินค้าหรือลานสินค้ากลางแจ้ง
  2. บริการรับฝากเก็บสินค้าเทกองและทั่วไป ในอาคารจัดเก็บสินค้าหรือลานสินค้ากลางแจ้ง
  3. การจัดทำรายงานสต็อกรับฝากสินค้า
  4. การประกันภัยสำหรับสินค้าที่ฝากเก็บและขนถ่ายในเขตท่าเรือฯ
  5. ระบบควมคุมคลังสินค้าที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  6. มาตรการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  7. อาคารจัดเก็บสินค้าและลานสินค้ากลางแจ้ง อยู่ในเขตรั้วกำแพงมั่นคง

บริการจัดเก็บสินค้า

บริการขนส่งและด้านอื่นๆ

บริการด้านอื่นๆ

  1. แรงงานขนถ่ายสินค้าทั้งในระวางเรือและพื้นที่ท่าเรือ
  2. บริการเรือลากจูง และเครนลอยน้ำ
  3. บริการพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อย ณ ท่าเรือตลอด 24 ชั่วโมง
  4. บริการรถขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง
  5. บริการตรวจสอบและชั่งน้ำหนักสินค้า