ศรีราชา ฮาร์เบอร์

ท่าเรือเอกชนระหว่างประเทศ และเป็นท่าเรือน้ำลึกเอนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นท่าเรือที่ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสหกรรม อาทิ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ฯลฯ 

ศรีราชาฮาร์เบอร์

ท่าเรือเอกชนระหว่างประเทศ และเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทิศตะวันออก  ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ เป็นท่าเรือที่ให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสหกรรม อาทิ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง, นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ฯลฯ 


ศรีราชา ฮาร์เบอร์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

 

ศรีราชา
ฮาร์เบอร์

ศรีราชา ฮาร์เบอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2532  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นประตูในการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์

ท่าเรือศรีราชาฯ เป็นท่าเรือน้ำลึกเอกชนแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหากรรมของประเทศไทย "Eastern Seaboard"

 

 • 2532

  ก่อตั้งบริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด 

 • 2535

  ท่าเรือก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานครั้งแรก

 • 2537

  ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ขนถ่ายเฉพาะสินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป และตู้คอนเทนเนอร์

 • 2538

  บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน

 • 2539

  ได้รับอนุมัติให้เป็นทำเนียบท่าเรืออนุมัติและโรงพักสินค้าเป็นการถาวรจาก กรมศุลกากร

 • 2547

  ได้รับ ISPS code ซึ่งเป็นประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือ และท่าเรือระหว่างประเทศ

 • 2551

  เริ่มใช้งาน ระบบ CCTV Port and Warehouse management

 • 2553

  เริ่มใช้งาน ปั้นจั่นท่าเรือหมายเลข 3 ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ ครั้งแรก

 • 2554-ปัจจุบัน

  โกดังสินค้าหมายเลข 8-12 สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
  ต่อเติมท่าเทียบเรือ 160 เมตร

SRH
บริการของเรา

บริการท่าเทียบเรือ

ท่าเรือของ SRH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดการกับสินค้าทุกชนิดเช่นสินค้าจำนวนมาก, สินค้าขนาดใหญ่, สินค้าจำนวนมาก, สินค้าอุปกรณ์พิเศษและตู้คอนเทนเนอร์

บริการจัดเก็บสินค้า

ท่าเรือของ SRH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดการกับสินค้าทุกชนิดเช่นสินค้าจำนวนมาก, สินค้าขนาดใหญ่, สินค้าจำนวนมาก, สินค้าอุปกรณ์พิเศษและตู้คอนเทนเนอร์

บริการขนส่งและด้านอื่นๆ

ท่าเรือของ SRH ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจัดการกับสินค้าได้หลากหลายประเภท  อาทิ  สินค้าจำนวนเทกอง, สินค้าขนาดใหญ่, สินค้าทั่วไป, สินค้าที่ลักษณะพิเศษหรือขนาดพิเศษและตู้คอนเทนเนอร์