ข่าวสาร
และสังคม

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2024 ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ ต้อนรับ

เรือ MS.Seven Sea Explorer และ เรือ MS.Rivera เข้าเทียบท่าเพื่อขนส่งผู้โดยสาร
 
 
                                                    วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2024 ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ ได้รับเรือสำราญชื่อ MS.Seven Sea Explorer และ MS.Rivera

สองเรือสำราญที่มีชื่อเสียงในวงการท่องเที่ยว เข้าเทียบท่า เพื่อให้บริการการขนส่งผู้โดยสารในภูมิภาคนี้
 

                        เรือ MS. Seven Seas Explorer เป็นเรือสำราญที่มีความหรูหรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย มีความสามารถในการ

รองรับผู้โดยสารได้ถึง 750 คน และมีลูกเรือจำนวน 542 คน ส่วนเรือ MS. Rivera ยังคงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางทางทะเล

ทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังจุดหมายของตนได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย


                        ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเลือกให้เป็นจุดจอดเรือสำราญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อม

ของท่าเรือ ในการให้บริการเทียบท่าเรือสำราญ และรองรับการท่องเที่ยวเชิงเรือ
 

                        ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ เป็นท่าเรือเอกชนน้ำลึกที่มีความอเนกประสงค์ในการให้บริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการ

ของลูกค้า การเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์ เพื่อขนส่งผู้โดยสารจากเรือสำราญเป็นหนึ่งในบริการที่เรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่