ข่าวสาร
และสังคม

พิธีเปิดสนามกีฬาอเนกประสงค์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 17 กันยายน 2564

 
 


 
   

    
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัทศรีราชา ฮาร์เบอร์จำกัด (มหาชน) โดย คุณสกล หอรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณพงษ์ศิลป สุวรรณพิมล

ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทฯ ได้ร่วมพิธีเปิด สนามกีฬาอเนกประสงค์ ของ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี คุณพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์

รองอธิบดีกรมศุลกากร และคุณถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬา เพื่อร่วมแข่งกีฬาฟุตบอลการกุศล ร่วมกับทีมของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทีมของสมาคมชิบปิ้ง และทีมของ บริษัท เคอร์รี่

สยามซีพอร์ต