ข่าวสาร
และสังคม

Yifan Shipping เพิ่มทางเลือกบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจากไทยสู่สหรัฐอเมริกา

ผ่านบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรง เชื่อมต่อท่าเรือ Sriracha Harbour จ.ชลบุรี สู่ Houston สหรัฐอเมริกา


โดยปฏิบัติการด้วยเรือขนส่งสินค้าเทกอง (bulk) พร้อมรองรับสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง สินค้าวางกอง รวมไปถึงตู้สินค้า

โดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านความยืดหยุ่น ประหยัดต้นทุนการขนส่ง และตอบโจทย์ปัญหาพื้นที่ระวางขาดแคลน

  

บริษัท Yifan Shipping (Thailand) ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงระหว่างประเทศ

จากไทยสู่สหรัฐอเมริกา ที่สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่น และคุ้มต้นทุนการขนส่งมากขึ้น โดยบริการใหม่ของ Yifan Shipping จะใช้ระยะเวลาการเดินเรือเพียง 42 วัน เริ่มต้นจากท่าเรือ

ศรีราชา ฮาร์เบอร์ (Sriracha Harbour) มุ่งหน้าสู่ Houston สหรัฐอเมริกา ด้วยเส้นทางการเดินเรือผ่านคลอง Suez แบบไม่มีการจอดแวะพักที่ท่าเรืออื่นๆ สำหรับบริการขนส่ง

สินค้าทางเลือกใหม่นี้ บริษัทฯ ได้เช่าเหมาลำเรือขนส่งสินค้าเทกอง (bulk) และได้ทำการซื้อตู้สินค้าเป็นของบริษัทเองเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการ

พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านค่าบริการที่สมเหตุสมผล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

 

 

สำหรับบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจากไทยสู่สหรัฐอเมริกาของ Yifan Shipping นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านระยะเวลาการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงทั้งหมด 42 วัน

โดยไม่มีการแวะจอดพักที่ท่าเรืออื่นๆ แล้ว บริการดังกล่าวยังมอบความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของเวลาการรับ-ส่งสินค้า เนื่องจาก Yifan ได้ทำการซื้อตู้สินค้า

ไว้เป็นของบริษัทเอง จึงช่วยขจัดปัญหาความเร่งรีบในการคืนตู้สินค้า ซึ่งจุดนี้เองถือเป็นข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งในทางธุรกิจเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการการขนส่งสินค้า

กับทาง Yifan Shipping โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการปฏิบัติการขนส่งสินค้าในเส้นทางนี้เดือนละหนึ่งเที่ยว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการขนส่งสินค้าของลูกค้า

 

ทั้งนี้ การตัดสินใจเช่าเหมาลำเรือ Bulk ในการขนส่งสินค้านั้นมาจากแนวคิดในการให้บริการของบริษัทฯ ที่ต้องการตอบโจทย์การขนส่งสินค้าหลักของลูกค้า พร้อมนำเสนอ

ทางเลือกการขนส่งที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดด้วย เนื่องจากลักษณะของสินค้าของลูกค้าหลายรายไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุในตู้สินค้า

แต่สามารถบรรทุกในพื้นที่ระวางใต้ท้องเรือได้โดยตรง จึงทำให้สามารถจัดวางและบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่ระวางสินค้าที่สามารถรองรับตู้สินค้า

ได้อีกประมาณ 200 ตู้


 

 


Credit By Logistics Manager

Yifan Shipping เปิดบริการขนส่งสินค้าทางเรือเส้นทางตรง เชื่อมไทย สู่ Houston สหรัฐอเมริกา - Logistics Manager (logistics-manager.com)