ข่าวสาร
และสังคม

CSR งานวิ่ง SRIRACHA HEALTHY RUN 2019

ตัวแทนและพนักงานท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการวิ่งมาราธอน ซึ่งจัดโดย รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 04.00 น. ร่วมแจกน้ำดื่มและร่วมให้กำลังใจกับนักวิ่ง งาน SRIRACHA HEALTHY RUN เนื่องจากเส้นทางวิ่งของนักวิ่งมาราธอนผ่านหน้าท่าเรือ ศรีราชา ฮาร์เบอร์ และเป็นการร่วมทำบุญกับการจัดหารายได้ให้กับ รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือการแพทย์หรือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป