ข่าวสาร
และสังคม

7 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องซึ่งทำได้

ง่ายๆ เพียง   “พับ ม้วน ทิ้ง” ตามขั้นตอนดังนี้


 

1. ถอดหน้ากากโดยห้ามสัมผัสด้านใน และด้านนอกของหน้ากาก

2. พับ หรือม้วนหน้ากากเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านใน

3. ใช้สายรัดพันไว้รอบหน้ากาก

4.ใส่ถุง (แยกกับขยะประเภทอื่น) พร้อมรัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
               

5.เขียนบนถุงขยะนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)
                                                  

6.ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ

7. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง