ข่าวสาร
และสังคม

CSR ทำความสะอาดถนนสุขุมวิท แยกทางเข้าท่าเรือ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30–10.30 น. พนักงานทั่วไปของท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ พร้อมด้วยรถดูดฝุ่น ดำเนินการกวาดทำความสะอาดถนนสุขุมวิท (ไฟแดงแยกเข้าท่าเรือ) เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวจราจรบริเวณทางหลวง และถนนเข้าท่าเรือเพื่อช่ว่ยลดปริมาณฝุ่นให้กับผู้สัญจรไปมาและชุมชนใกล้ท่าเรือศรีราชา ฮาร์เบอร์